• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Čtvrtek 27 Úno 2020
Home OR represe Zápisy z jednání ORR Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 4.12.2014
Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 4.12.2014 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 11 Leden 2015 00:00

Zápis OORV ze dne 4.12.2014

 

 

 • Kontrola zápisu a plnění úkolů

 • Informace z OSH, KSH, ústředí

 • Zhodnocení práce OORV za rok 2014

 • Různé

 

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz presenční listina
Hosté:         mjr. Ing. Moskva Jiří

 

Přítomné přivítal a jednání řídil vedoucí OORV

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu z minulé Rady. Bylo připomenuto provedení nutných změn v plánu práce na příští rok. Termíny postupových soutěží proběhnou v příštím roce jako v roce letošním.
 2. Byly podány informace z jednání VV OSH Zlín, které proběhlo 2.12.2014. Vyhodnocení jednání SPS okresu, příprava jednání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín, hodnocení práce odborných rad, rozdělení účasti členů VV OSH na VH sborů a okrsků, jmenování inventarizační komise. Příprava volebních VH, příprava almanachu, nedostatky u některých sborů. Požadavek na nové rozhodčí pro mládež i dospělé. Poptávka po pořadatelích pro soutěže mládeže i dospělých v rámci okresu. Dodatek Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy ( používání přetlakového ventilu.)
 3. Bylo provedeno hodnocení práce OORV za uplynulé období. Neúčast některých členů Rady na jednáních, akcích. Plánované akce byly splněny.
 4. Různé:
  • Liška- Zdravotní kurz- osvědčení, označení na přilbě.   Jde o základní kurz na zdokonalení členů jednotek, nepřísluší označení na přilbě.
  • Škopík- Dotace pro dobrovolné jednotky – není přesně známo, využívat stránek HZS.
  • Výcviky jednotek v novém areálu HZS, - termíny budou připraveny začátkem roku, stejně jako strojníci a velitelé, informace rovněž na stránkách HZS ZLK.
  • Ovesný – siréna v Křekově v pořádku.
  • Ing. Moskva – poděkování za spolupráci jednotek během celého roku, informace o Vrběticích, evakuaci.
  • Tichý – popřál přítomným krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví do nového roku a dobrou volbu funkcionářů v nadcházejících volebních valných hromadách sborů a okrsků.

 

Zapsal vedoucí OORV Tichý Milan